Over ons

Organisatie van het Wanneperkamp
In 1995 vond het eerste kamp in Wanneperveen plaats, opgericht door een groep kinderwerkers die naast hun werk graag ook in de praktijk activiteiten voor kinderen organiseren. Eenentwintig jaar later bestaat de organisatie uit een leidingploeg die meerdere malen per jaar bij elkaar komt om het kamp voor te bereiden. Een deel van de leiding is zelf als kind nog meegeweest. Ook biedt het kamp elk jaar plek voor jeugdleiding: één à twee jonge ouddeelnemers doen zo ervaring op in het begeleiden van het kamp.

Contactpersonen:

  • Kim Eilander, Froukje Hajer, Anna Lakmaker, Zwaan Lakmaker

E-mail: info[at]wanneperkamp.nl

Het Wanneperkamp is aangesloten bij branchevereniging LOS.

Stichting Kinderwerk
Sinds 1995 ontwikkelt en ondersteunt de stichting projecten die als doel hebben de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Een van deze projecten is het Wanneperkamp.

In 2012 heeft Stichting Kinderwerk de werkwijze van het Wanneperkamp beschreven. Deze beschrijving is te bestellen via contact[at]kinderwerk.nl.

Zie hier een overzicht van alle projecten van Stichting Kinderwerk.

Stichting Kinderwerk wordt gevormd door vrijwilligers die het belangrijk vinden om activiteiten met en voor kinderen te organiseren. De uitgangspunten van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind vormen hierbij de leidraad.

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Mirjam van Klink (sociaal cultureel werker)
  • Secretaris: Zwaan Lakmaker (antropoloog, socioloog en journalist)
  • Penningmeester: Kornelis Jan van der Vaart (GGZ verpleegkundige, docent HBO Verpleegkunde)
  • Algemeen Bestuurslid: Froukje Hajer (adviseur jeugdbeleid)

Ideeën voor projecten kunnen bij de stichting worden aangemeld en worden in behandeling genomen op de eerstvolgende bestuursvergadering. Zo kunnen waardevolle initiatieven voor en door kinderen worden gerealiseerd. Mail voor meer informatie naar contact[at]kinderwerk.nl. Stichting Kinderwerk heeft geen inkomsten of vermogen. Projecten worden kostendekkend met contributies en externe financiering uitgevoerd. Uiteraard kunt u het zomerkamp en andere projecten van Stichting Kinderwerk steunen.

E-mail: contact[at]kinderwerk.nl
KVK: 41214872
Rekeningnummer: NL57 INGB 0002 9889 22 t.n.v. Stichting Kinderwerk, Amsterdam